Subsidie register Den Haag 2

Kan een activiteit of een project niet zonder de financiële hulp van de gemeente georganiseerd of uitgevoerd worden? Komt het ten goede aan de stad en de Hagenaars? Dan zijn dat belangrijke redenen om een subsidie te geven. Bijvoorbeeld omdat de deelnemers aan de activiteit dit niet (helemaal) zelf kunnen betalen. Of omdat het anders niet georganiseerd kan worden.

Eisen aan geven subsidie

De gemeente stelt altijd eisen aan het geven van subsidie. De belangrijkste eisen zijn:

  • Het doel van de subsidie is duidelijk.
  • De aanvrager legt verantwoording af over het subsidiebedrag dat hij heeft gekregen. Dit betekent dat een inhoudelijk en bij grotere bedragen ook financieel verslag aan de gemeente wordt overlegd. Bij grotere bedragen gaat het om het overleggen van een jaarrekening met een accountantsverklaring.

Bron:  Subsidieregister Den Haag (Klik hier)

 

2020

Totaal selectie:

€ 59.976

(7 subsidies)

2021

Totaal selectie:

€ 78.176

(7 subsidies)

 

Totaal selectie: 2019

€ 107.887

(23 subsidies)